SIC xây dựng chiến lược mua bán và sáp nhập hợp lý nhất dựa trên nhu cầu của khách hàng đồng thời đề xuất các giải pháp gia tăng giá trị doanh nghiệp và khai thác được các lợi ích cộng hưởng.

Với mạng lưới rộng rãi kết nối với các tổ chức tài chính, SIC sẽ tiến hành tìm kiếm, chọn lọc, tiếp xúc đối tác tiềm năng. SIC hỗ trợ khách hàng định giá; xây dựng hồ sơ chào bán; khảo sát doanh nghiệp và đàm phán; có ý kiến tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế, luật pháp và kế toán; thu xếp vốn cho thương vụ mua bán & sáp nhập. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: