HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ SCIC

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Đinh Việt Tùng

(Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước)

Trình độ, học hàm, học vị: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng.

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Thạc sĩ Tài chính ngân hàng - Học viện Tài chính.

- Cử nhân Kế toán - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.

- Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác: Ngày 04/10/2022, Ông Tùng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Trước đó, ông Tùng từng công tác tại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính. Ông tùng bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó trưởng ban Đầu tư SCIC vào năm 2006 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đầu tư 2 từ tháng 2/2012. Ngày 17/10/2019, ông Tùng được Hội đồng thành viên Tổng công ty bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Nguyễn Quốc Trị

Trình độ, học hàm, học vị: Tiến sĩ kinh tế.

- Trình độ chính trị : Cao cấp.

- Tiến sĩ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng, Đại học Kinh tế quốc dân (năm 2006).

- Thạc sĩ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng, Đại học Kinh tế quốc dân (2002).

- Cử nhân Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế, Đại học Kinh tế - Tài chính Leningrad (Liên Xô).

- Bằng cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Học viện CT - HC QG Hồ Chí Minh (2010).

Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ (UBCK NN - 2009).

* Kinh nghiệm công tác: Ông Trị có trên 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật, Quản lý Tài chính, Tổ chức cán bộ và công tác Đầu tư, Kiểm soát Viên tại SCIC (từ 9/2008). Tháng 07/2019, Ông Trị được SCIC bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Trước đó, từ tháng 03/2011 - 07/2017, Ông Trị được Bộ Tài chính bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Ông Trị từng là Chuyên viên VKSND tỉnh Hà Bắc, Cục QLV&TSNN tại DN Hà Bắc, Sở Tài chính Tỉnh Bắc Giang, Chuyên viên chính, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính, Trợ lý Phó Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Seabank, Ban Đầu tư SCIC, Hàm Trưởng ban VPĐH SCIC, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông FPT.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: