HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ SCIC

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Lê Song Lai

(Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước)

Trình độ, học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật.

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Bằng thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Bằng thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Cambridge (Anh).

- Bằng cử nhân Tài chính-Ngân hàng.

- Bằng cử nhân Ngoại ngữ.

Kinh nghiệm công tác: Ông Lai có trên 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Đầu tư, Tài chính, Bảo hiểm, Luật.

- Từ tháng 8-2006 đến nay, Ông Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Trong thời gian từ tháng 11-1996 đến tháng 8-2006, Ông công tác tại cơ quan Quản lý Bảo hiểm - Bộ Tài chính. Từ tháng 11/2003 đến 8/2006, Ông Lai là Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm - Bộ Tài chính. Ông Lai từng là Luật sư tập sự của Công ty Luật Freshfields (Anh) - chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra, Ông hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh và Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia. Từ tháng 12/2012: ông Lai kiêm nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Nguyễn Quốc Trị

Trình độ, học hàm, học vị: Tiến sĩ kinh tế.

- Trình độ chính trị : Cao cấp.

- Tiến sĩ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng, Đại học Kinh tế quốc dân (năm 2006).

- Thạc sĩ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng, Đại học Kinh tế quốc dân (2002).

- Cử nhân Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế, Đại học Kinh tế - Tài chính Leningrad (Liên Xô).

- Bằng cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Học viện CT - HC QG Hồ Chí Minh (2010).

Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ (UBCK NN - 2009).

* Kinh nghiệm công tác: Ông Trị có trên 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật,Quản lý Tài chính, Tổ chức cán bộ; và công tác Đầu tư, Kiểm soát Viên tại SCIC (từ 9/2008).

- Tháng 07/2019, Ông Trị được SCIC bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Trước đó, từ tháng 03/2011 - 07/2017, Ông Trị được Bộ Tài chính bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Ông Trị từng là Chuyên viên VKSND tỉnh Hà Bắc, Cục QLV&TSNN tại DN Hà Bắc, Sở Tài chính Tỉnh Bắc Giang, Chuyên viên chính, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính, Trợ lý Phó Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Seabank, Ban Đầu tư SCIC, Hàm Trưởng ban VPĐH SCIC, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông FPT.

3. Thành viên Hội đồng thành viên: Ông Tô Xuân Thanh

(Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC) 

Thông tin xem ở: BAN ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: