Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC

  • Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (gọi tắt là SIC) là doanh nghiệp do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 100% vốn. SIC được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 12/10/2012 của SCIC trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 680/TTg-ĐMDN ngày 23/5/2012. Ngày 14/01/2013, SIC chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.
  • Mục tiêu hoạt động của SIC là kinh doanh có hiệu quả, tối đa hoá lợi nhuận; đầu tư tài chính vào những ngành, lĩnh vực then chốt, có tầm quan trọng chiến lược cho phát triển kinh tế đất nước, những doanh nghiệp hoạt động bền vững và có khả năng sinh lời tốt; tăng cường tính chuyên nghiệp, nhanh nhạy trong đầu tư thông qua các hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư dự án (mua bán cổ phiếu, trái phiếu, các công cụ tài chính, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn thành lập doanh nghiệp mới, góp vốn, hợp tác đầu tư để triển khai thực hiện các dự án) và hoạt động tư vấn đầu tư.
  • Trong quá trình hình thành và phát triển, SIC luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hỗ trợ của SCIC. Với sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, SIC đã triển khai thực hiện đầu tư đạt hiệu quả cao với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh qua các năm. Năm 2013, tổng doanh thu của SIC đạt 29,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,70 tỷ đồng. Đến năm 2018, tổng doanh thu đạt 147,7 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 79,5 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính trong 6 năm từ 2013-2018 bình quân đạt 18%/năm.

SIC đang từng bước khẳng định vị thế là tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp, năng động của SCIC và là đối tác uy tín,tin cậy trên thị trường tài chính.

BIỀU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG

popup

Số lượng:

Tổng tiền: