1. Tầm nhìn - sứ mệnh

  • Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động đầu tư của SCIC, hình mẫu về phương thức hoạt động đầu tư hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước.
  • Sứ mệnh: Nhà đầu tư chuyên nghiệp, nắm bắt và khai thác có hiệu quả lợi thế của SCIC và những cơ hội của nền kinh tế Việt Nam.

2. Định hướng phát triển

  • Quản lý vốn an toàn và tăng trưởng bền vững thông qua việc tham gia đầu tư cùng với các nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn trong từng lĩnh vực;
  • Đầu tư vào các dự án/công ty/doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, khả năng tăng trưởng bền vững và dài hạn; hạn chế đầu tư ngắn hạn;  
  • Góp phần thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: