BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ SCIC

1. Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc: Bà Nguyễn Thùy Linh

* Trình độ, học hàm, học vị: Thạc sĩ Tài chính.

- Thạc sĩ Tài chính lượng - Đại học Westminster, Anh.

- Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương.

- Chứng chỉ Quản lý quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* Kinh nghiệm công tác: Từ ngày 04/10/2022, bà Linh được giao phụ trách Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Trước đó, bà Linh có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư, Tài chính, Phân tích đầu tư; có kinh nghiệm làm việc tại IPA Investment, Quản lý dự án tại Openasia Group Ltd. Từ năm 2013 bà giữ chức Trưởng phòng Đầu tư tài chính, đến tháng 08/2017, bà Linh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC.

2. Kế toán trưởng: Bà Hoàng Mỹ Hoa

* Trình độ, học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

- Thạc sĩ QTKD (E-MBA) - Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Cử nhân Kế toán, Kiểm toán - Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề (Bộ Tài chính).

- Chứng chỉ Kế toán trưởng (Đại học Kinh tế Quốc dân).

* Kinh nghiệm công tác: Bà Hoa có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, trên 5 năm quản trị trong lĩnh vực Kế toán. Tháng 3/2018, Bà Hoa được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Trước đó, bà từng làm Kế toán tại Công ty CP Traphaco. Từ 7/2007 đến 1/2013 làm việc tại Ban Tài chính Kế toán, Trưởng nhóm Kế toán, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Từ năm 2013 giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: