BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ SCIC

1. Giám đốc: Ông Tô Xuân Thanh 
* Trình độ, học hàm, học vị: Tiến sĩ Kinh tế.

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Bằng tiến sĩ Kinh tế tại Trường Tài chính Kinh tế Sainktpetersbur  LB Nga (học bổng của Chính phủ cử đi chuyển tiếp nghiên cứu sinh năm 1994).

- Bằng thạc sĩ Tài chính Ngân hàng (MEBF) tại Đại học Paris Daulphine (Pháp) (năm 2008).

- Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA) (năm 2010).                                 

- Chứng chỉ Thẩm định giá viên Quốc gia (năm 2014).

- Chứng chỉ Quản lý quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (năm 2016).

* Kinh nghiệm công tác: Ông Thanh có trên 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính, Đầu tư, Ngân hàng, Kiểm toán, Phân tích Đầu tư, Định giá doanh nghiệp.

- Tháng 2-2019: Ông Thanh được bổ nhiệm làm Giám đốc, kiêm Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Từ tháng 7/2013 đến tháng 1/2019, ông Thanh giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như: Phó Trưởng Ban Ban Tài chính Kế toán VDB, Phó Giám đốc thường trực Sở giao dịch I (ngân hàng phát triển VN-VDB); Cố vấn Tài chính cao cấp, Kiểm toán viên, Giám đốc, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐTV của các Công ty, tập đoàn lớn (Sovico Holdings, Công ty Chứng khoán Âu Việt, HDBank, Noble Capital).

2. Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thùy Linh

* Trình độ, học hàm, học vị: Thạc sĩ Tài chính.

- Thạc sĩ Tài chính Lượng - Đại học Westminster, Anh.

- Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương.

- Chứng chỉ Quản lý quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* Kinh nghiệm công tác: Bà Linh có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư, Tài chính, Phân tích Đầu tư.

- Tháng 8/2017: Bà Linh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Từ năm 2013 đến tháng 8/2017, bà giữ chức Trưởng Phòng Đầu tư Tài chính, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Trước đó, bà Linh có kinh nghiệm làm việc tại IPA investments, Quản lý Dự án tại Openasia Conssulting Ltd và Quản lý Tài chính phụ trách mảng Đầu tư tại Openasia Group Ltd.

3. Kế toán trưởng: Bà Hoàng Mỹ Hoa

* Trình độ, học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

- Thạc sĩ QTKD (E-MBA) - Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Cử nhân Kế toán, Kiểm toán - Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề (Bộ Tài chính).

- Chứng chỉ Kế toán trưởng (Đại học Kinh tế Quốc dân).

* Kinh nghiệm công tác: Bà Hoa có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, trên 5 năm quản trị trong lĩnh vực Kế toán.

- Tháng 3/2018, Bà Hoa được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Trước đó, bà từng làm Kế toán tại Công ty CP Traphaco. Từ 7/2007 đến 1/2013 làm việc tại Ban Tài chính Kế toán, Trưởng nhóm Kế toán, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Từ năm 2013 giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: