Hoạt động đầu tư tài chính bao gồm 3 mảng chính là đầu tư công cụ lãi suất cố định, đầu tư danh mụcvà đầu tư cổ phiếu chiến lược.

Hoạt động động đầu tư trái phiếu : bao gồm đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. SIC sẽ dựa trên những phân tích đánh giá cụ thể về các thông tin vĩ mô, chính sách của Nhà nước, chính sách ngành, các tiềm năng tăng trưởng, sinh lời và mức độ an toàn của tổ chức phát hành để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.

Đầu tư danh mục : SIC sẽ chọn lọc ra các cổ phiếu theo bộ tiêu chí được lập theo kế hoạch hàng năm cũng như chọn lọc cổ phiếu linh hoạt theo các tình huống của thị trường để đầu tư. SIC chủ động nắm giữ, cơ cấu danh mục, thoái vốn, chốt lời, dựa trên phân tích nhận định thị trường, phân tích kỹ thuật để tạo nên hiệu quả tối đa cho các khoản đầu tư.

Đầu tư cổ phiếu chiến lược : SIC tìm kiếm vàtiếp nhận các cơ hội đầu tư trong một số ngành chọn lọc để tham gia đầu tư chiến lược, nắm giữ  dài hạn, đem lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. SIC sẽ ưu tiên đầu tư vào các ngành kinh tế thiết yếu như Năng lượng, Hạ tầng giao thông, Y tế, Bất động sản, Dầu khí, Ngân hàng, Bảo hiểm…

popup

Số lượng:

Tổng tiền: