SIC tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội đầu tư dựa trên lợi thế từ vị thế của SCIC.

SIC ưu tiên đầu tư giá trị thông qua việc lựa chọn các cơ hội thích hợp để nắm giữ một tỷ lệ sở hữu trở thành nhà đầu tư chiến lược tại một số doanh nghiệp mục tiêu, đóng góp và đồng hành cùng với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp để từ đó hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị của doanh nghiệp trong dài hạn.

Hoạt động đầu tư được thực hiện trên nguyên tắc : an toàn, thận trọng trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, phù hợp với luật pháp hiện hành và thông lệ thị trường.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: