Mục tiêu: SIC mục tiêu trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường, là công cụ hữu hiệu trong hoạt động đầu tư của Tổng công ty SCIC

Định hướng: SIC hướng đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào dự án hoặc gián tiếp thông qua các công ty thành viên vào những ngành, lĩnh vực then chốt mang tính chiến lược có vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đât nước trên cơ sở các khoản đầu tư đem lại hiệu quả tài chính.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: