LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG TÔ XUÂN THANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ SCIC
  • 26/082019
  • Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG TÔ XUÂN THANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ SCIC

Theo Quyết định số 20/QĐ-ĐTKDV ngày 30/01/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC); Ngày 01/02/2019 tại công ty SIC, Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (nay là Tổng giám đốc) đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc SIC cho ông Tô Xuân Thanh-Thành viên HĐTV.

Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (nay là Tổng giám đốc) (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc SIC cho ông Tô Xuân Thanh - thành viên HĐTV.

VN Website VN EN Website EN
popup

Số lượng:

Tổng tiền: