HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIỮA SIC VÀ MAGI
  • 19/092019
  • Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC

HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIỮA SIC VÀ MAGI

Chiều ngày 24/11/2016, tại trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management Việt Nam (MAS), Công ty Mirae Asset Global Investment (MAGI).

Biên bản này được ký kết với mục đích các bên sẽ trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau về các cơ hội đầu tư và phát triển những sản phẩm tài chính đa dạng có ích cho khách hàng trong và ngoài nước.

Cụ thể, nội dung hợp tác bao gồm: Hợp tác tìm kiếm cơ hội phù hợp, cùng hợp tác đầu tư theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại thị trường Việt Nam; và trao đổi thông tin về cơ hội đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn việc mua bán cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, M&A và các loại hình đầu tư khác phù hợp với pháp luật.

Hiện tại, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) và Công ty Mirae Asset Global Investment (MAGI) vẫn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác đầu tư và chia sẻ các cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam.

VN Website VN EN Website EN
popup

Số lượng:

Tổng tiền: