HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021  VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
  • 23/032022
  • Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Sáng ngày 06/01/2022, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Song Lai – Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (Tổng Công ty), Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐTV SIC; đồng chí Nguyễn Anh Tùng – Trưởng ban Đầu tư 2 Tổng Công ty và các đồng chí đại diện Tổng Công ty cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động SIC.

Ảnh: Đồng chí Tô Xuân Thanh - Phó Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐTV, Giám đốc SIC phát biểu khai mạc hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thùy Linh - Phó Giám đốc SIC trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Năm 2021, doanh thu của SIC đạt 143.57 tỷ đồng, bằng 131% so với kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế SIC lần lượt đạt 119.54 tỷ (bằng 148% so với kế hoạch) và 104.66 tỷ (bằng 153% so với kế hoạch).

Công tác thoái vốn đầu tư của SIC đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đạt được hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Cụ thể, SIC đã thoái vốn thành công tại Công ty cổ phần Cảng MIPEC (MPC). Việc bán vốn đã hoàn thành trong tháng 12/2021 với tỷ suất lợi nhuận là 27%.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh, công tác nghiên cứu các cơ hội đầu tư của Công ty tiếp tục được chú trọng triển khai. Các đơn vị đã tiến hành tiếp cận thông tin và sàng lọc nhiều cơ hội đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, SIC đã tập trung đẩy mạnh vào công tác nghiên cứu hoàn thiện ban hành Quy chế đầu tư (sửa đổi) và trình duyệt Chiến lược hoạt động của SIC giai đoạn 2021-2025 nhằm xác định rõ định hướng, các tiêu chí và lĩnh vực đầu tư của SIC trong thời gian tới. Năm 2022, SIC đề xuất tăng vốn điều lệ lên 2000 tỷ đồng, SIC dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm 2022 tương ứng là 122 tỷ đồng và 80.03 tỷ đồng.

Ảnh: Đồng chí Lê Song Lai - Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc SCIC kiêm Chủ tịch HĐTV SIC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Song Lai – Chủ tịch HĐTV SIC ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên của SIC trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tổng Công ty giao cho SIC trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng nêu rõ những việc cần chú trọng cải thiện và nâng cao như xây dựng kế hoạch chi tiết trong công việc và nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính đúng nhịp với thị trường chứng khoán. SIC cần nâng cao năng lực thể chế, bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của Công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Tùng – Trưởng ban Đầu tư 2- SCIC phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tùng – Trưởng ban Đầu tư 2 Tổng Công ty cho biết hoạt động đầu tư kinh doanh của SIC cần được tiếp tục chú trọng, mở rộng với định hướng rõ nét hơn, tập trung vào những dự án khả thi, tạo bước chuẩn bị quan trọng để đẩy mạnh hơn hoạt động đầu tư dự án của Công ty trong thời gian tới. Đồng thời, Công ty triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số doanh nghiệp được Tổng Công ty giao.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ SIC, đồng chí Tô Xuân Thanh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty, đồng thời khẳng định, tập thể SIC sẽ đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao năm 2022 và triển khai mạnh mẽ Chiến lược hoạt động của SIC sẽ được Tổng Công ty phê duyệt trong năm 2022, phấn đấu cao để kịp thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập SIC.

 

Ảnh: Ban lãnh đạo SIC phát động thi đua năm 2022 tại Hội nghị

VN Website VN EN Website EN
popup

Số lượng:

Tổng tiền: