HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020
  • 07/052020
  • Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020

Ngày 07/01/2020, tại Tp. Hạ Long, Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC (SIC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phát triển kế hoạch năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Song Lai – Chủ tịch HĐTV SIC, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); đồng chí Đinh Việt Tùng – Phó Tổng Giám đốc SCIC; đồng chí Phạm Đức Hoàn nguyên Giám đốc SIC và các đại biểu khách mời cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên SIC.

                                    Ông Tô Xuân Thanh - Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, mặc dù khởi đầu với những khó khăn và thách thức nhất định nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo đúng mục tiêu đề ra.

                Bà Nguyễn Thùy Linh - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Tổng kết tại Hội Nghị.

Báo cáo tổng kết năm 2019 cho thấy: năm 2019, doanh thu của SIC ước đạt 149,70 tỷ đồng vượt kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 ước đạt 86,62 tỷ đồng vượt so với kế hoạch năm 2019. Công ty đã thực hiện nghiên cứu, đánh giá 25 cơ hội đầu tư cổ phiếu (trong đó có 24 cơ hội đầu tư cổ phiếu ngắn hạn, 01 cơ hội đầu tư cổ phiếu dài hạn), 16 cơ hội đầu tư trái phiếu và 02 cơ hội đầu tư chứng chỉ tiền gửi. Về công tác đầu tư dự án: SIC đã nghiên cứu và đánh giá 9 cơ hội đầu tư thuộc các lĩnh vực bất động sản (nhà ở và khách sạn), y tế, giáo dục, năng lượng tái tạo, thủy sản,… tại các địa bàn Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Bạc Liêu,…

Ngày 03/4/2019, Điều lệ tổ chức và hoạt động của SIC đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty ban hành theo Quyết định số 29/QĐ-ĐTKDV.HĐTV. Từ đó, Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư và Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên và các quy chế nội bộ khác sẽ được rà soát, sửa đổi và ban hành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó SIC còn đẩy mạnh tập trung vào các công tác như: cơ cấu tổ chức, công tác lao động, tiền lương, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công tác đoàn thể, công tác thanh tra, kiểm toán…

Ông Tô Xuân Thanh – Giám đốc Công ty cũng đưa ra các chương trình công tác lớn của SIC trong năm 2020 liên quan tới hoạt động xây dựng thể chế, chiến lược; công tác tổ chức, tiền lương, đào tạo; công tác đầu tư dự án; công tác đầu tư tài chính; và các công tác khác.

Năm 2020 được dự báo là năm khó khăn biến động, thị trường khó lường. Vì vậy, SIC cần có kế hoạch thoái vốn chủ động (bao gồm đầu tư tài chính, đầu tư dự án) trên cơ sở tổng lợi nhuận của các khoản thoái vốn phải đảm bảo được các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận kinh doanh đề ra và giảm thiểu rủi ro.

                                       Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐTV phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Song Lai – Phó Tổng Giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng thành viên nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp tích cực của toàn bộ nhân viên SIC để góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 từ đó tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ được giao năm 2020.                       

VN Website VN EN Website EN
popup

Số lượng:

Tổng tiền: