CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC

SCIC INVESTMENT

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động đầu tư của SCIC, hình mẫu về phương thức hoạt động đầu tư hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết

Hình ảnh

  • SCIC