CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC

SCIC INVESTMENT

Vai trò - Nhiệm vụ - Mục tiêu

VAI TRÒ
 • Đóng vai trò đơn vị đầu tư chủ chốt của SCIC
 • Có vị thế trong cộng đồng đầu tư
 • Trở thành một đối tác và một nhà tư vấn đầu tư đáng tin cậy và uy tín
NHIỆM VỤ
 • Tập trung vào đầu tư tài chính, đầu tư dự án và tư vấn đầu tư
 • Tuân thủ triết lý đầu tư giá trị và đầu tư dài hạn để phát triển bền vững
 • Chuyên nghiệp và chuẩn mực trong hoạt động đầu tư
 • Giúp các đối tác trong và ngoài nước tiếp cận thị trường Việt Nam, kết nối nhà đầu tư và doanh nghiệp
MỤC TIÊU
 • Tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả
 • Tài chính vững mạnh, phát triển bền vững
 • Đem lại lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư
 • Thể hiện được vai trò dẫn dắt, chủ đạo trong lĩnh vực mà công ty đầu tư

Các tin khác:

Hình ảnh

 • SCIC