CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC

SCIC INVESTMENT

Các lĩnh vực đầu tư

A)  Lĩnh vực năng lượng

- Dự án Thủy điện Đak Mi 1

- Dự án thủy điện khác...

B) Lĩnh vực Hạ tầng

- Dự án cung cấp nước sạch Vũng Rô

- Dự án cung cấp nước sạch Sông Đuống

- Dự án Cảng Tổng Hợp – Hải Phòng

C) Lĩnh vực Bất động sản

- Dự án Sonasea villa – resort Phú Quốc

- Dự án khác

D) Lĩnh Vực Y Tế

- Dự án thuốc…. 

- Bệnh viện

Hình ảnh

  • SCIC