CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC

SCIC INVESTMENT

Lê công bố quyết định bổ nhiệm ông Tô Xuân Thanh Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC

Theo Quyết định số 20/QĐ-ĐTKDV ngày 30/01/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC; Ngày 01/02/2019 tại công ty SIC, Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc SIC cho ông Tô Xuân Thanh-Thành viên HĐTV.

Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm

Giám đốc SIC cho ông Tô Xuân Thanh - thành viên HĐTV

Hình ảnh

  • SCIC