CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC

SCIC INVESTMENT

Kế hoạch tuyển dụng của Công ty Đầu tư SCIC, Quý II năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng của Công ty Đầu tư SCIC, Quý II năm 2018 bao gồm các vị trí sau:

1)           Phòng Đầu tư dự án: 01 chuyên viên Đầu tư

2)           Phòng Đầu tư tài chính: 01 phó phòng Đầu tư tài chính; 02 Chuyên viên Phân tích đầu tư (01 cho phòng ĐTTC và 01 cho công ty Quản lý Quỹ); 01 Giám đốc tài chính cho công ty Quản lý Quỹ.

3)           Phòng Kế hoạch thẩm định: 01 chuyên viên Quản lý sau đầu tư.

è  Tổng số: tuyển 06 người, 5 vị trí.

Thông tin tuyển dụng

       Tiêu chí

     

 

Vị trí

tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

02 Chuyên viên phân tích Đầu tư

 

-       Nghiên cứu, thực hiện định giá doanh nghiệp và ngành, phân tích báo cáo tài chính và dữ liệu thị trường

-       Đánh giá tình hình tài chính của công ty, bao gồm phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo dự báo kết quả kinh doanh để lập mô hình dự báo hoạt động của doanh nghiệp

-       Cập nhật sự phát triển của thị trường, các sản phẩm đầu tư mới và các lĩnh vực có khả năng ảnh hưởng đến thị trường

-       Đưa ra khuyến nghị các cơ hội cho Trưởng phòng đầu tư, có khả năng định vị ý tưởng và trình bày cho Trưởng phòng đầu tư về rủi ro cũng như lợi nhuận kỳ vọng của các khuyến nghị

-       Viết báo cáo phân tích cho Trưởng phòng Đầu tư và khách hàng

-       Thăm doanh nghiệp, tham dự hội thảo và các sự kiện liên quan. Xây dựng mối quan hệ với Lãnh đạo doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ và thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu.

-       Trả lời yêu cầu của khách hàng, các nhân sự trong doanh nghiệp và công chúng về cổ phiếu và doanh nghiệp trong nhóm ngành được phân công theo dõi

-       Tìm kiếm và đề xuất ý tưởng đầu tư

-   Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy các ngành về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh.

-   Có chứng chỉ quản lý quỹ, CFA, CIIA là một lợi thế

-   Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đầu tư tài chính (trong nước và quốc tế)

-       Có khả năng toán học, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

-   Có hiểu biết sâu về định giá doanh nghiệp NPV và IRR. Có hiểu biết tốt về thị trường vốn Việt Nam.

-       Sử dụng thành thạo các chương trình MS office

01 Phó phòng ĐTTC

-       Tham mưu, đề xuất các vấn đề điều hành, quản trị công ty chiến lược đầu tư, kế hoạch kinh doanh với Ban Lãnh đạo

-       Giúp Trưởng phòng/Giám đốc đầu tư quản lý danh mục, xây dựng danh mục đầu tư chi tiết,xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư và theo dõi sau đầu tư.

-       Hỗ trợ giám sát và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh doanh

-       Triển khai và giám sát việc tiến hành đầu tư theo chiến lược và kế hoach đã được phê duyệt của Hội đồng đầu tư

-       Hỗ trợ Trưởng phòng/Giám đốc điều hành trong việc xác định chiến lược đầu tư, phục vụ khách hàng, nhà đầu tư với tiêu chuẩn cao nhất

-       Đầu mối dự thảo, tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế phức tạp, có giá trị lớn.

-       Xử lý các công việc liên quan đến quản trị và tuân thủ pháp luật cũng như các đầu mối liên hệ với cơ quan quản lý.

-       Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp và gây quỹ.

-       Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/Giám đốc và Lãnh đạo cấp trên.

-   Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy các ngành về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh.

-   Có chứng chỉ quản lý quỹ, CFA, CIIA là một lợi thế

-   Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư tài chính (trong nước và quốc tế)

-   Có kinh nghiệm trong đầu tư cổ phần tư nhân, bất động sản, gây quỹ, M&A và tài chính doanh nghiệp

-   Có hiểu biết sâu về định giá doanh nghiệp NPV và IRR.

-   Có khả năng phân tích tốt, có kinh nghiệm xây dựng mô hình tài chính đầu tư (PE, RE, Debt);

-   Có nhiều mối quan hệ trong ngành tài chính trong và ngoài nước;

01 Giám đốc tài chính công ty Quỹ

-       Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

-       Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

-       Chủ trì thực hiện các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp và gây quỹ.

-       Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính.

-       Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

-       Báo cáo Ban Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ.

-        Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính – ngân sách đối với mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được quy định

-       Xem xét kiểm tra và trình Giám đốc phê duyệt các Báo cáo Tài chính.

-   Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy các ngành về kinh tế, tài chính.

-   Có chứng chỉ quản lý quỹ, CPA, ACCA là một lợi thế

-   Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính

-   Có nhiều mối quan hệ trong ngành tài chính trong và ngoài nước;

01 Chuyên viên ĐTDA

-       Quản lý dự án tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của SIC

-       Thực hiện theo quy chế Người đại diện của SIC tại doanh nghiệp

-       Thực hiện nghiên cứu đánh giá thẩm định các dự án (trên tất cả các khía cạnh về pháp lý, tài chính, kỹ thuật công nghệ, đối tác…)

-       Thẩm định phương án đầu tư dự án, trình và báo cáo Lãnh đạo

-       Tham mưu cho Lãnh đạo công ty thuê chuyên gia, thuê các cơ quan, tổ chức thực hiện một số công việc hoặc tất cả công việc trong quá trình triển khai dự án.

-       Báo cáo vơi Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo công ty kêt quả công việc và đề xuất biện pháp thực hiện.

-       Đi công tác xa (ngoài khu vực Hà Nội) trong thời gian dài.

-       Có bằng TN đại học hệ chính quy các lĩnh vực: giao thông vận tải, kinh tế xây dựng, cầu đường, …

-       Có khả năng làm việc độc lập, có tình thần trách nhiệm cao.

-       Ưu tiên: có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Thiết kế kỹ thuật công trình, quản lý dự án, xây dựng công trình; …Đã từng tham gia vị trí quan trọng trong Ban QLDA

01 Chuyên viên Quản lý sau đầu tư.

-       Hiểu biết sâu về thẩm định dự án đầu tư (đầu tư dự án, mua cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các công cụ tài chính khác trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán; đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản và các dự án thuộc các lĩnh vực khác);

-       Am hiểu các chính sách và quy định liên quan của Nhà nước về các lĩnh vực đầu tư, tài chính, dự án, pháp lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, quản lý dự án.

 

-       Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, ... Ưu tiên  ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên, ứng viên có chứng chỉ CFA, …

-       Có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin kinh tế.
Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong công việc.

 

  • Hồ sơ bao gồm:

-       Sơ yếu lí lịch

-       CV cá nhân nêu rõ trình độ, kinh nghiệm, năng lực của bản thân

-       Đơn xin việc

-       Giấy khai sinh

-       Giấy khám sức khỏe

  • Nơi nhận hồ sơ: Phòng HCNS – Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - Tầng 16, tòa nhà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu giấy, Hà Nội. Người liên hệ: Nguyễn Khánh Lương. SĐT: 0243 555 3806 máy lẻ 116
  • Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 5/4/2018 đến hết ngày 13/4/2018

Hình ảnh

  • SCIC